doctor580@email.cz | Mobil: 724 202 301 | IČ: 48894206

Poskytujeme celou škálu stomatologických služeb

Od výplní až po protetické výrobky

Prohlédněte si druhy námi poskytované péče

Vždy s možností volby standardní či nadstandardní léčby
tooth-1015409_1920
Zubní výplně

Zhotovujeme zubní výplně z amalgamu, kompozitních pryskyřic a skloionomerních cementů. Při výběru materiálu hodnotíme stupeň kazivosti zubů pacienta, oblast umístění výplně, velikost ošetřeného zubního kazu a další nároky, které budou na výplň kladeny.

Endodoncie

Cílem endodontického ošetření je zachránit zub se zánětem zubního nervu nebo mrtvý zub před extrakcí (vytržením). Poškozená zubní dřeň se odstraní, kořenový kanálek se pročistí, desinfikuje a hermeticky zaplní speciální kořenovou výplňovou hmotou.

Korunky, můstky, fasety

Přesáhne-li velikost ztráty zubu určitou hranici, kdy už není už možné zub opravit pouhou výplní, pak je většinou nutno zhotovit korunku. Tato se upevňuje na upravenou nebo různými materiály doplněnou zbylou část zubu a vrací mu tím jeho původní podobu a funkčnost.

Zubní náhrady

Zubní protézy neboli náhrady jsou řešením problémů s neúplným chrupem. Úplná ztráta chrupu se většinou řeší tzv. celkovou snímatelnou zubní náhradou, která je tvořena z pryskyřičných zubů a individuálně zhotoveného pryskyřičného těla. Úspěšné užívání celkové náhrady vyžaduje nové návyky při kousání i mluvení.

tooth-1015425_1920