doctor580@email.cz | Mobil: 724 202 301 | IČ: 48894206

Ceník

Nově je u nás možné platit platebními kartami.

Ceny našeho zdravotnického zařízení jsou kalkulovány podle ekonomicky oprávněných nákladů dle Cenového předpisu, který je publikován ve Věstníku MZČR ročník 2011, částka 1, vydaném dne 1.1.2011. Podle tohoto cenového předpisu podléhá regulaci zdravotní péče nehrazená z veřejného zdravotního pojištění českému pojištěnci ve smluvním i nesmluvním zdravotnickém zařízení věcně usměrněnou cenou.
Před započetím práce Vás s cenou seznámíme a po zaplacení Vám bude vystaven řádně vyplněný účetní doklad.

Výběr z ceníku výkonů

Název Cena
Aplikace Biodentinu 1 248 Kč
Detekce kazu v preparované kavitě pomocí indikátoru Sable Seek 52 Kč
Fotokompozit - rekostrukce růžku 2 360 Kč
Fotokompozit 1pl. 1 354 Kč
Fotokompozit 2pl. 1 606 Kč
Fotokompozit 3pl. 2 109 Kč
Koferdam 342 Kč
Konzultace 1 107 Kč
Pečetění fisury 104 Kč
Postendodontická dostavba 1 103 Kč
Prendodontická dostavba 1 360 Kč
Reendodoncie (jednokanálkový kořenový systém) 3 310 Kč
Upevnění ozdoby na zub (TWINKLES) 1 031 Kč
Vyšetřní zdraví zubní skloviny fluorescenční hlavou Proof VistaCam iX (1 zub) 50 Kč

Vybrané položky ceníku výrobků

Název Doplatek od
INLAY TŘÍ A VÍCEPLOŠKOVÁ NEPŘÍMÁ, KERAMICKÁ 6 103 Kč
INLAY TŘÍ A VÍCEPLOŠKOVÁ NEPŘÍMÁ, KOMPOZITNÍ PLAST 5 060 Kč
ONLAY Z KOMPOZITNÍHO PLASTU 5 083 Kč
ONLAY KERAMICKÁ 6 134 Kč
ESTETICKÁ FASETA Z KOMPOZITNÍHO PLASTU 3 163 Kč
ESTETICKÁ FASETA KERAMICKÁ 4 200 Kč
KORUNKA PLÁŠŤOVÁ KERAMICKÁ, PREPARACE SCHŮDKOVÁ 6 282 Kč
KORUNKA E.MAX PRESS SKLOKERAMIKA CAD/CAM 6 607 Kč
KORUNKA FASETOVANÁ - METALOKERAMIKA 5 996 Kč
ATTACHMENT, ZÁSUVNÝ SPOJ - PATRICE 892 Kč
ATTACHMENT, ZÁSUVNÝ SPOJ - MATRICE 892 Kč
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA DOLNÍ S LITOU STABILIZAČNĚ-SPOJOVACÍ DESKOU - 7 A VÍCE ZUBŮ 5 651 Kč
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA HORNÍ S LITOU PATROVOU DESKOU - 7 A VÍCE ZUBŮ 5 924 Kč
HORNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA - NESPONOVÉ KOTEVNÍ PRVKY 11 953 Kč
DOLNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA - NESPONOVÉ KOTEVNÍ PRVKY 11 578 Kč