doctor580@email.cz | Mobil: 724 202 301 | IČ: 48894206

Ceník

Nově je u nás možné platit platebními kartami.

Ceny našeho zdravotnického zařízení jsou kalkulovány podle ekonomicky oprávněných nákladů dle Cenového předpisu, který je publikován ve Věstníku MZČR ročník 2011, částka 1, vydaném dne 1.1.2011. Podle tohoto cenového předpisu podléhá regulaci zdravotní péče nehrazená z veřejného zdravotního pojištění českému pojištěnci ve smluvním i nesmluvním zdravotnickém zařízení věcně usměrněnou cenou.
Před započetím práce Vás s cenou seznámíme a po zaplacení Vám bude vystaven řádně vyplněný účetní doklad.

Název Cena
Preventivní prohlídka hrazeno zdravotní pojišťovnou
Rentgenový snímek malý hrazeno zdravotní pojišťovnou
Zhotovení ortopantogramu hrazeno zdravotní pojišťovnou
Extrakce hrazeno zdravotní pojišťovnou
Název Cena od
Aplikace Biodentinu 1 390 Kč
Dlouhodobá provizorní výplň skloionomerním cementem 1 001 Kč
Dostavba destruovaného zubu před endodontickým ošetřením 1 691 Kč
Endodontické ošetření 4 002 Kč
Fotokompozitní estetická (bílá) výplň 1 884 Kč
Postendodentická dostavba s kompozitním FRC čepem 2 864 Kč
Reendodoncie 6 143 Kč
Vyšetření zdraví zubní skloviny fluorescenční hlavou Proof VistaCam iX (1 zub) 119 Kč
Konzultace 890 Kč
Korunka estetická – metalokeramika 7 246 Kč
Korunka estetická plášťová celokeramická 8 340 Kč
Částečná snímatelná náhrada 12 610 Kč
Celková snímatelná náhrada hybridní 12 560 Kč