doctor580@email.cz | Mobil: 724 202 301 | IČ: 48894206

Ceník

Nově je u nás možné platit platebními kartami.

Ceny našeho zdravotnického zařízení jsou kalkulovány podle ekonomicky oprávněných nákladů dle Cenového předpisu, který je publikován ve Věstníku MZČR ročník 2011, částka 1, vydaném dne 1.1.2011. Podle tohoto cenového předpisu podléhá regulaci zdravotní péče nehrazená z veřejného zdravotního pojištění českému pojištěnci ve smluvním i nesmluvním zdravotnickém zařízení věcně usměrněnou cenou.
Před započetím práce Vás s cenou seznámíme a po zaplacení Vám bude vystaven řádně vyplněný účetní doklad.