doctor580@email.cz | Mobil: 724 202 301 | IČ: 48894206

Před zahájením ošetření musí každý pacient podstoupit vyšetření, na jehož základě je stanoven léčebný plán a cenový rozpočet celého ošetření.
Plán ošetření může být v průběhu léčby upraven dle nutnosti a uvážení ošetřujícího lékaře. Pacient je o těchto změnách informován. Každá změna je zaznamenána v dokumentaci pacienta.
V případě, že jakákoliv část ošetření je pro Vás nesrozumitelná, požádejte o opětovné vysvětlení.
Velký důraz klademe na úroveň ústní hygieny. Nelze zahájit jakékoliv ošetření pokud nemáte ústní hygienu na potřebné úrovni. Dentální hygienistka Vás naučí správnou techniku čištění a vybere Vám vhodné pomůcky.
V případě, že se pacient nedostaví na předem domluvený termín, účtujeme smluvní pokutu.
Pacient se zavazuje, že po ukončení léčby bude docházet na pravidelné preventivní kontroly i v případě, že nebude mít žádné obtíže. Při nedodržení těchto preventivních kontrol nelze nárokovat jakoukoliv formu záruky.
V případě jakékoliv nespokojenosti nás prosím kontaktujte.